Teledermatoloji ve Sayısal Fotoğraflama

By | Kasım 18, 2013

Türk Dermatoloji Dergisi’nde yayınlanmıştır. 

Tam metin okumak için tıklayın
 
Senel E, Baba M. Digital Imaging in Teledermatology Applications – . Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70
 
Özet
Tele dermatoloji, tıbbi bilgi ve hizmetlerin aktarımında çağdaş iletişim teknolojilerini kullanan dermatolojinin yeni ve gelişen bir uygulamasıdır. Tele dermatoloji, dermatoloji uzmanlarının bulunmadığı bölgelerde dermatolojik bakımın sağlanmasında yararlılığı kanıtlanmış bir teknolojidir. Dermatologların günlük pratikte tele dermatolojinin ana tekniklerini ve sayısal standartlarını bilmeleri gerekmektedir. (Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70)
Anahtar kelimeler: Tele dermatoloji, tele tıp, sayısal fotoğraflama
Abstract
 is a new and developing application in  that uses modern communication technologies to transfer medical information and services.  is a proven useful technology for providing dermatologic care in places where there is no dermatologist cover. Dermatologists should be aware of the basic techniques and standards of  for daily practice. (Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70)
Key words: Teledermatology, telemedicine, digital 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir